Đăng kí tham dự

Người tham gia Tu tại nhà – Thực thi Lời Chúa ghi tên trực tiếp vào bảng danh sách dưới đây như một điều lệ tối thiểu minh chứng cho sự nghiêm túc trong ước muốn nên thánh.
Danh sách tham dự

Thuật sửa mình giúp giáo dân (mọi hoàn cảnh) thực hiện ngay tại nhà
# Tên thánh Họ và Tên
1 Phaolo Võ Văn Côn
2 Maria Vương Thị Thanh Vân
3 Maria Trần Trịnh Thái Thị Bạch Thảo
4 Phêrô Trần Hoàng Quân
5 Maria Trần Linh Diệu
6 Maria Giuse Trần Diệu Linh
7 Maria Trịnh Thị Liên
8 Giuse Võ Văn Hiển
9 Giuse Maria Mai Trung Hiếu
10 Marie Jose Võ Thị Nơi
11 Marie Jose Võ Lộc Thiên Kim
12 Marie Jose Võ Lộc Châu Hân
13 Teresa Nguyễn Thị Thanh Thủy
14 Maria Trần Thị Minh Hiếu
15 Giuse Maria Nguyễn Xuân Việt
16 Giuse Trần Quang Long
17 Phanxico Trần Trịnh Quang Huy
18 Maria Madallna Trần Thị Kim Dung
19 Maria Hoàng Thị Minh Thu
20 Phaolo Nguyễn Thanh Hải
21 Cecilia Phan Hoàng Mỹ Dung
22 Maria Phạm Thị Nụ
23 Phero Nguyễn Tuấn Đạt
24 Giuse Maria Nguyễn Xuân Minh
25 Maria Nguyễn Thị Minh Phương
26 Maria Trần Thị Thảo
27 Maria Võ Thị Thính
28 Anna Trần Thị Hoa
29 Maria Nguyễn Thị Thanh
30 Anna Đinh Thị Thanh Nga
31 Têrêsa Bạch Vy
32 Maria Vô Nhiễm Vương Thị Thanh Viễn
33 Anna Thân Thị Xinh
34 Maria Vương Thanh Nhân
35 Phero Vương Thành Long
36 Giuse Vương Thành Triệu
37 Teresa Vũ Vương Thúy Vy
38 Teresa Vũ Thiên Ân
39 Đa Minh Vũ Thành Tâm
40 Đa Minh Vũ Bá Tước
41 Teresa Hoàng Thục Quyên
42 Maria Vũ Thị Phương Dung
43 Maria Phạm Vương Đan Thy
44 Catarina Nguyễn Thị Lan
45 Maria Phạm Vương Bảo Thy
46 Anton Phạm Huy Đăng
47 Martino Vương Gia Bảo
48 Martino Vương Hoàng Phúc
49 Magarita Nguyễn Thị Hồng Loan
50 Teresa Nguyễn Thị Kim Luyến
51 Đa Minh Vũ Bá Tước
52 Đa Minh Vũ Đĩnh
53 Teresa Nguyễn Thị Kim Linh
54 Gioan Baotixita Lê Thanh Cảnh
55 Maria Lê Nguyễn Hòa Bình
56 Maria Lê Hòa Mỹ Uyên
57 Maria Lê Uyển My
58 Maria Nguyễn Thị Kim Loan
59 Giuse Trần Không Cùng
60 Maria Phạm Thị Thanh
61 Giuse Trần Thế Lộc
62 Giuse Trần Thế Vinh
63 Maria Giuse Trần Ngọc Thanh Trúc
64 Marguerite Bác sĩ Đoàn Hồng Huệ
65 Phero Lê Minh Nghĩa
66 Maria Nguyễn Thị Minh Nguyệt
67 Philipphe Lê Minh Hoàng
68 Matta Lê Thị Yến Nhi
69 Anna Trần Thị Duyên
70 Phêro Hà Phương Cương
71 Maria Hà Thị Thu Minh
72 Têresa Hà Thị Tố Tâm
73 ĐaMinh Trần Thứ
74 Giuse Trần Vương Triệu
75 Maria Nguyễn Thị My
76 Maria Trần Thị Hoàng Phương
77 Đaminh Nguyễn Văn Thơ
78 Maria Vũ Thị Nguyệt
79 Đaminh Nguyễn Hoàng Thiện
80 Martino Vũ Hoàng Bình
81 Maria Nguyễn Hoàng Khánh Ly
82 Martino Vũ Hoàng Bảo Long
83 Theresa Maria Vũ Hoàng Bảo Ngọc
84 Đaminh Nguyễn Quang Huy
85 Teresa Trần Thị Kim Nhung
86 Teresa Nguyễn Trần Khả Hân
87 Maria Nguyễn Hằng Nga
88 Maria Nguyễn Hồng Duyên
89 Giuse Maria Nguyễn Nhất Trường
90 Cecillia Nguyễn Thị Kim Oanh (USA)
91 Cecilia Đinh Nguyễn Phương Vy (Úc)
92 Maria Phạm Thị Thêu
93 Teresa Vũ Thị Lanh
94 Maria Nguyễn Trần Nhị Hằng
95 Teresa Vũ Thị Lành
96 Teresa Vũ Thị May
97 Teresa Vũ Thị Lài
98 Teresa Vũ Thị Thơm
99 Teresa Vũ Thị Hoài
100 Teresa Vũ Thị Trang
101 Teresa Phan Vũ Gia Linh
102 Maria Dương Kim Trà My
103 Gioan Baotixita Vũ Thành Lâm
104 Phaolo Maria Ns Cao Huy Hoàng
105 Maria Trần Anh Kỳ
106 Giuse Trần Quốc Trấn
107 Phêrô Dương Kim Quới
108 Maria Magarita Lê Thị Minh Tâm
109 Angela Dương Thị Minh Uyên
110 Phaolo Dương Thiên Vũ
111 Maria Dương Thị Minh Thư
112 Vinh sơn Dương Thiên Phúc
113 Phillip Dương Anh Trí
114 Maria Magerita Phạm Uyên Phương
115 Giuse Trần Vương Quyền
116 Maria Trần Vương Khánh Tiên
117 Maria Vương Thanh Phượng (Japan)
118 Gioan Baotixita Trần Khánh Phi
119 Anna Nguyễn Thị Thanh Thúy
120 Gioan Kim Nguyễn Xuân Hồng
121 Maria Madalena Nguyễn Thị Thanh
122 Anna Nguyễn Hồng Ngọc
123 Vicente Bùi Quang Anh
124 Anna Bùi Nhã Kim
125 Catarina Nguyễn Thị Lan
126 GioanB Nguyễn Quốc Tuấn
127 Maria Nguyễn Phương Uyên
128 Maria Huỳnh Thị Liễu
129 Phanxicoxavie Nguyên Hồng Chi
130 Maria Nguyễn Thị Kim Anh
131 Giuse Vũ Phạm Quốc Tuấn
132 Maria Trần Thị Hưng
133 Maria Vũ Trần Thanh Hương
134 Giuse Vũ Trần Đức Thái
135 Gioan Hoàng Nghi Xuân
136 Teresa Bùi Thị Thuý Hằng
137 Lucia Hoàng Kathy
138 Pio Hoàng Khởi Nguyên
139 Gioan Baotixita Trần Bình An
140 Gioan Baotixita Trần Thiện Phước
141 Gioan Baotixita Trần Trung Hiếu
142 Mattin Trần Thiện Gia Phúc
143 Maria Ngô Thị Diệp
144 Giuse Vũ Đình Trực
145 Đa Minh Vũ Thành Trung
146 Teresa Đào Thị Mai Thi
147 Teresa Vũ Quỳnh Anh
148 Giuse Maria Vũ Thế Anh
149 Giuse Vũ Khánh Gia
150 Giuse Vũ Gia Nguyên
151 Maria Vũ Thị Phước
152 Đa Minh Trần Văn Thao
153 Maria Vũ Thị Thanh Vân
154 Maria Trần Huyền Trân
155 Giuse Hồ Khắc Phương Việt
156 Giuse Trần Minh Mẫn
157 Maria Nguyễn Thị Lạc
158 Maria Vũ Thùy Trâm
159 Đa Minh Vũ Quang Sang
160 Đa Minh Vũ Nhật Tân
161 Maria Nguyễn Thị Mai Vy
162 Giuse Trần Nhật Bảo
163 Giuse Trần Thanh Duy (Japan)
164 Giuse Trần Duy Ân (Japan)
165 Anton Dương Đức Thành
166 Maria Dương Thị Ánh Tuyết
167 Giuse Trần Văn Toàn
168 Giuse Trần Trung Tín
169 Maria Nguyễn Thị Hồng Thắm
170 Maria Trần Tường Vy
171 Giuse Trần Hoàng Giang
172 Giuse Trần Phi Long
173 Maria Trần Thị Thùy Trang
174 Phero Nguyễn Anh Quốc
175 Maria Nguyễn Bảo Hân
176 Maria Nguyễn Khánh Hân
177 Alberto Bùi Quốc Thơ
178 Maria Vũ Thị Bích Thủy
179 Maria Bùi Khánh Thụy
180 Maria Phạm Thị Thư
181 Maria Bùi Thị Giang Thanh
182 Gioanbaotixita Đào Đình Trung
183 Maria Bùi Thị Tươi
184 Phero Đào Quốc Thanh
185 Maria Nguyễn Thị Bích Liễu
186 Maria Thái Thị Bích Thủy
187 Gioanbaotixita Đào Quốc Thịnh
188 Maria Vũ Thị Kim Oanh
189 Maria Không Thị Lệ Huyền
190 Maria Mai Tuyết Nhi
191 Maria Mai Nhĩ Vy
192 Giuse Mai Huy Liêm
193 Anton Nguyễn Hoàng Long
194 Lucia Trần Thị Mai Loan
195 Teresa Nguyễn Hoàng Minh Trâm
196 Maria Nguyễn Hoàng Minh Huyền
197 Vicente Phan Tấn Thuận
198 Gioan B Vũ Văn Giàu
199 Maria Lý Thị Cẩm Hồng
200 Maria Vũ Thị Hồng Tiên
201 Giuse Vũ Hoàng Sơn
202 Anna Đinh Thị Thu Huyền
203 Anna Nguyễn Khả Hoàng Uyên
204 Teresa Nguyễn Hoàng Trâm Anh
205 Maria Nguyễn Ngọc Sương
206 Maria Vũ Thị Thu Thảo
207 Maria Nguyễn Thu Thái
208 Maria Vũ Thị Huệ
209 Maria Nguyễn Vũ Thùy Trang
210 Gioan Nguyễn Thế Dương
211 Maria Vũ Thị Tràm
212 Maria Vũ Thị Hồng Huệ
213 Maria Nguyễn Thị Siêng
214 Giuse Nguyễn Đức Huy
215 Giuse Nguyễn Vũ Đăng Khoa
216 Giuse Nguyễn Vũ Minh Đăng
217 Maria Vũ Thị Kim Phượng
218 Stephano Đinh Gia Phúc
219 Giuse Nguyễn Văn Huy Thắng
220 Teresa Đoàn Doãn My
221 Teresa Nguyễn Đoàn Phương Nghi
222 Giuse Nguyễn Đoàn Anh Khoa
223 Anna Trần Thị Nhị
224 Teresa Nguyễn Đoàn Phương Uyên
225 Maria Vũ Thị Kim Hằng
226 Maria Trần Vũ Minh Hạnh
227 Gioan Trần Vũ Minh Hiếu
228 Maria Vũ Khánh Ngân
229 Phanxico xavie Vũ Mai Bảo
230 Phanxico xavie Mai Vũ Bảo
231 Giuse Hoàng Xuân Quyền
232 Phanxico xavie Huỳnh Trọng Nghĩa
233 Anton Nguyễn Văn Chiến
234 Maria Nguyễn Thị Hoa
235 GioanBaotixita Phạm Minh Tín
236 Teresa Lê Thị Liễu
237 Giuse Trần Quốc Tuyển
238 Maria Võ Thị Ngọc Diệp
239 Teresa Trần Vũ Ngân Hà
240 Giuse Phạm Tuấn Anh
241 Maria Nguyễn Thị Lượm
242 Đa Minh Trần Vũ Duy Đan
243 Maria Trần Vũ Khánh Vy
244 Philipphe Trịnh Minh Khoa
245 Tân tòng Hầu Thị Như Bình
246 Giuse Nguyễn Phước Thiện
247 Anrê Dũng Lạc Nguyễn Vũ Hoàng Nam
248 Teresa Nguyễn Vũ Hoàng Yến
249 Teresa Vũ Thị Lẽ
250 Maria Nguyễn Thị Mỹ Hương
251 Maria Vũ Thị Hồng
252 Maria Nguyễn Vũ Thùy Giang
253 Teresa Nguyễn Vũ Thùy Lan
254 Teresa Phạm Khánh Ngân
255 Teresa Nguyễn Thúy An
256 Maria Nguyễn Hải Vân
257 Gioan Nguyễn Hải Triều
258 Maria Vũ Thị Anh
259 Maria Trần Thị Lý
260 Gioan Đinh Viết Vẽ
261 Maria Trịnh Thị Lệ Hoa
262 Maria Trần Thị Khen
263 Giuse Trần Văn Binh
264 Anre Nguyễn Đức Thành
265 Teresa Nguyễn Thu Phương
266 Anre Nguyễn Đức Tín
267 Anna Phạm Thị Ngọc
268 Vicente Nguyễn Văn Kỷ
269 Maria Bùi Phượng Thanh
270 Maria Nguyễn Bùi Minh Anh
271 Maria Nguyễn Bùi Minh Đan
272 Maria Nguyễn Bùi Minh Ánh
273 Đa Minh Trần Thiết
274 Maria Vũ Thị Trà
275 Giuse Võ Xuân Triết
276 Maria Lê Thị Phương Thắm
277 Phero Võ Lê Xuân Cường
278 Maria Võ Quý Mỹ
279 Anna Nguyễn Hoàng Minh Trang
280 Anton Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
281 Teresa Hoàng Phương Quỳnh
282 Teresa Hoàng Xuân Nghi
283 Teresa Huỳnh Thị Xuân Lan
284 Giuse sylveste Hoàng Quốc Quang
285 Maria Bùi Thị Viềng
286 Phero Võ Ngọc Thành
287 Elisabeth Huỳnh Ngọc Diền
288 Têrêsa Võ Thị Ngọc Yến
289 Maria Võ Thị Ngọc Thu
290 Phero Võ Ngọc Châu Khôi
291 Phaolo Võ Đông Giang
292 Maria Nguyễn Thị Thắm
293 Phêrô Quý Võ Nguyễn Trung Hải
294 Emanuel Phụng Võ Giang Sơn
295 Maria Võ Thị Thùy Dương
296 Phêrô Quý Võ Phước Thiện
297 Gioana Võ Thị Mỹ Phương
298 Đaminh Võ Phước Khang
299 Emanuel Phụng Võ Phước Bình
300 Têrêsa Mai Hồng Phương
301 Annê Võ Ngọc Đoan Thanh
302 Maria Lê Tường Đan Ngân
303 Anne Bùi Thị Đan Thanh
304 Maria Võ Thị Thiên Hương
305 Phaolô Nguyễn Chí Hiếu
306 Maria Đặng Thị Chậu
307 Anna Nguyễn Đặng Hiếu Thảo
308 Teresa Đoàn Bích Đào
309 Maria Hoàng Thị Thu Thủy
310 Maria Hoàng Thị Kim Oanh
311 Maria Lê Hoàng Hải Linh
312 Giuse Lê Sĩ Hoàng Minh
313 Giuse Nguyễn Ngọc Hùng
314 Maria Nguyễn Thúy Diễm
315 Maria Nguyễn Thị Kim Oanh
316 Phero Nguyễn Phú Khang
317 Anna Nguyễn Thị Bé
318 Teresa Nguyễn Thị Nụ
319 Teresa Huỳnh Nguyễn Anh Thư
320 Teresa Ngô Thị Bích Thủy
321 Maria Bùi Thị Tuyết Anh
322 Maria Nguyễn Thị The
323 Giuse Vũ Anh Tú
324 Giuse Vũ Anh Tài
325 Maria Phạm Thị Thoa
326 Maria Phạm Thị Thỏa
327 Maria Vũ Thị Hồng Hoa
328 Maria Vũ Thị Hoa Hường
329 Giuse Nguyễn Chánh Tâm
330 Giuse Lê Minh Trung
331 Teresa Lê Thị Minh Thư
332 Đa Minh Đoàn Công Thùy
333 Theresa Phạm Thị Bảo Ngọc
334 Maria Đoàn Ngọc Minh Châu
335 Phêrô Quí Đoàn Công Quí
336 Maria Nguyễn Thị Xuân Hương
337 Rosa Huỳnh Thị Bích Liên
338 Maria Nhan Thị Diễm My
339 Maria Nguyễn Thị Sĩ
340 Anna Huỳnh Thị Ánh Loan
341 Maria Trương Thị Mịn
342 Têrêsa hài đồng Giêsu Nguyễn Hoàng Thiên Kim
343 Gioan Bosco Nguyễn Hoàng Thiên Ân
344 Phaolo Vũ Thường
345 Phêrô Trần Minh Nhật
346 Maria Nguyễn Thu Thảo
347 Giuse Nguyễn Thanh Sang
348 Giuse Nguyễn Văn Báu
349 Giuse Hoàng Văn Hà
350 Chưa có tên thánh Bùi Văn Hưng
351 Phero Nguyễn Xuân Mỹ
352 Maria Hoàng Thị Tân
353 Rosa Vũ Thị Sót
354 Maria Trần Thị Nhuần
355 Maria Trần Thị Diễm Châu
356 Cosma Hoàng Minh Ngọc
357 Giuse Tô Trần Hoàng Anh
358 Giuse Trần Văn Bổn
359 Maria Vũ Thị Chanh
360 Maria Trần Thị Băng
361 Maria Nguyễn Thị Siêng
362 Maria Tô Thị Bích Huyền
363 Giuse Maria Nguyễn Đức Nghị
364 Vicente Đoàn Tất Cử
365 Giuse Nguyễn Quý Đáo
366 Maria Tạ Thị Cúc
367 Maria Hoàng Thị Thúy Ngọc
368 Maria Nguyễn Thị Ngọc Diệp
369 Maria Nguyễn Thị Như Mai
370 Maria Vũ Thị Dung
371 Maria Phạm Thị Hoa
372 Maria Phạm Thị Thiên Thu
373 Maria Phạm Thị Lan
374 Maria Phạm Thị Loan
375 Maria Nguyễn Thị Thúy Nga
376 Maria Cao Thúy Vân
377 Teresa Chu Thị Vân Thủy
378 Cecilia Goretti Cao Đức Lan Thảo
379 Phaolo Ngô Đức Duy Linh
380 Đa Minh Nguyễn Trần Anh Khôi
381 Đa Minh Đạt Nguyễn Đinh Vũ Vương
382 Gioan Baotixita Vũ Văn Ảnh
383 Augustino Hoàng Văn Thái
384 Vicente Bảo Lân
385 Giuse Nguyễn Trường Thuật
386 Gioan Baotixita Phạm Phi Khanh
387 Maria Nguyễn Thị Ngọc Tú
388 Giuse Maria Trần Ngọc Đăng Khoa
389 Maria Hồ Phương Đan
390 Maria Bùi Thị Oanh
391 Terexia Khet
392 Maria Ngọc
393 Luxia Bôi
394 Maria
395 Maria Duyên
396 Bernadet Hlenh
397 Terexia Nich
398 Terexia Kyunh
399 Terexia Hir
400 Maria Kyâuh
401 Mattha Khun
402 Maria Lơh
403 Anhes Thăch
404 Maria Kianh
405 Terexia Kyaoh
406 Maria Huyr
407 Terexia Blenh
408 Maria Blưn
409 Terexia Thinh
410 Maria Chang
411 Martina Thah
412 Maria Thu
413 Anna Maria Kion
414 Luxia Khich
415 Maria Nguyễn Thị Ngọc Linh
416 Maria Nguyễn Thị Kim Tươi
417 Maria Bùi Thị Hiển
418 Phero Trần Trung Ngọc
419 Martino Trần Trung Nghiêm
420 Maria Goretti Đinh Thị Hà Vân
421 Martino Trần Trung Quân
422 Martino Trần Trung Tiên
423 Maria Trần Mộng Hà
424 Augustino Nguyễn Huy Linh
425 Maria Nguyễn Trâm Anh
426 Maria Tô Thị Bích Huyền
427 Maria Vũ Thị Hoa Hường
428 Vicente Nguyễn Trọng Vũ
429 Maria Teresa Nguyễn Thị Bé
430 Đaminh Nguyễn Anh Dũng
431 Anna Hồ Thái Nguyệt
432 Phero Tống Ninh Khang
433 Maria Nguyễn Thị Ánh Tuyết
434 Maria Nguyễn Thị Lụa Hồng
435 Đa Minh Bùi Quốc Thanh
436 Maria Bùi Thị Kim Láng
437 Đa Minh Nguyễn Thành Đức
438 Maria Bùi Thị Kim Liên
439 Maria Bùi Thị Thu Thảo
440 Maria Bùi Thị Thu Nga
441 Maria Bùi Thị Thu Thương
442 Maria Bùi Thị Thúy Phượng
443 Gioan Baotixita Phạm Văn Hải
444 Maria Nguyễn Ngọc Kim Hoàng
445 Đa Minh Bùi Ngọc Tâm
446 Maria Nguyễn Hoàng Thúy Nghi
447 Giuse Phạm Văn Tuynh
448 Giuse Phạm Hữu Tài
449 Anre Dũng Lạc Phạm Thanh Tú
450 Maria Phạm Thị Thanh
451 Maria Nguyễn Thị Phương Thảo
452 Maria Phạm Thị Thanh Trúc
453 Maria Bùi Thị Kim Tuyết
454 Maria Nguyễn Thị Diễm Hương
455 Giuse Nguyễn Đức Huy
456 Teresa Nguyễn Thị Liên
457 Maria Nguyễn Thị Lan
458 Maria Nguyễn Thị Yến
459 Maria Trương Thị Tuyết Hiền
460 Maria Trần Ngọc Anh
461 Maria Trần Kim Hiền
462 Maria Lê Thị Bích Hải
463 Maria Nguyễn Thị Định
464 Maria Tô Thị Huyền
465 Giuse Lê minh Đức
466 Giuse Phạm Tiến
467 Phêrô Trịnh Tuấn Dũng
468 Phêrô Nguyễn Văn Hải
469 Anna Nguyễn thị kim Yến
470 Maria Têresa Tống Ngọc Uyên Phương
471 Cecilia Tống Ngọc Bảo Châu
472 Teresa Lê Thị Huệ
473 Maria Nguyễn Thị Kim Loan
474 Anna Nguyễn Thị Thu An
475 Maria Nguyễn Thị Mỹ
476 Giuse Nguyễn Cả
477 Maria Vũ Thị Bích Phượng
478 Giuse Nguyễn Thanh Phong
479 Teresa Vũ Hoàng Bảo Vy
480 Teresa Vũ Minh Phương
481 Maria Vũ Bảo Như Quỳnh
482 Antôn Dương Đức Thành
483 Teresa Nguyễn Thị Kim Chi
484 Anna Hoàng Thị Bích
485 Teresa Mai Thị Mừng
486 Anna Nguyễn Thị Tiền
487 Maria Nguyễn Thị Dung
488 Maria Vũ Thị Ngát
489 Maria Nguyễn Thị Thanh Nga
490 Maria Đặng Thị Tốt
491 Maria Huỳnh Thị Hồng
492 Maria Đặng Thị Thúy
493 Maria Cao Thị Kim Thu
494 Maria Nguyễn Thị Thanh Mỹ
495 Teresa Hoàng Thị Ngọc Thanh
496 Matta Trần Thị Chi
497 Maria Huỳnh Thị Phượng
498 Maria Nguyễn Thị Kim Phương
499 Maria Nguyễn Thị Hoan
500 Maria Nguyễn Thị Nhung
501 Maria Nguyễn Thị Đỉnh
502 Maria Phùng Thị Luyến
503 Maria Phạm Vân Phương
504 Maria Lại Thị Hưởng
505 Anna Ngô Thị Sửu
506 Maria Đoàn Tuyết Mai
507 Maria Đặng Thị Nhung
508 Maria Nguyễn Thị Kim Liêm
509 Maria Phạm Thị Loan
510 Anna Nguyễn Thị Lệ Thủy
511 Anna Nguyễn Thị Thơm
512 Maria Phạm Thị Lanh
513 Teresa Trần Thị Mơ
514 Maria Vũ Thị Dung
515 Maria Vũ Thị Tốt
516 Giuse Trần văn Toàn
517 Giuse Trần Hoàng Giang
518 Maria Nguyễn Thị Thúy Nga
519 Maria Trần Thị Mến
520 Maria Vũ Thị Kim Oanh
521 Anna Nguyễn Thị Thanh Thúy
522 Maria Đặng Thị Khách
523 Maria Nguyễn Thị Dung
524 Rosa Nguyễn Thị Phượng
525 Anna Nguyễn Thị Ký
526 Cecilia Trịnh Thị Hoa
527 Maria Đinh Thị Cẩm Ly
528 Maria Phạm Minh Anh
529 Maria Phạm Ngọc Ánh
530 Đa Minh Bùi Quốc Thái
531 Đa Minh Võ Ngọc Vinh
532 Anna Nguyễn Hải Yến
533 Gioan Nguyễn Đức Thịnh
534 Giuse Nguyễn Vũ Kim Long
535 Giuse Trần Duy Khang
536 Micae Lê Đức Khang
537 Giuse Trương Quốc Đạt
538 Augustino Nguyễn Dương Hải Đăng
539 Giuse Trần Hoàng Nam
540 Giuse Bùi Minh Khang
541 Phêrô Nguyễn Đỗ Quang Vinh
542 Đa Minh Hà Đức Gia Bảo
543 GioaKim Lê Nguyên Khải
544 Giuse Maria Phạm Tuấn Khang
545 Martino Phạm Minh Hoàng
546 Giuse Maria Nguyễn Đức Hoàng
547 Đa Minh Hà Đức Gia Bảo
548 Phêrô Nguyễn Đỗ Quang Vinh
549 GioanKim Lê Nguyên Khải
550 Giuse Maria Phạm Tuấn Khang
551 Mattino Phạm Minh Hoàng
552 Giuse Maria Nguyễn Đức Hoàng
553 Giuse Cao Minh Quang
554 Giuse Nguyễn Huỳnh Minh Hưng
555 Anna Nguyễn Nhật Hà
556 Martino Trần Gia Khang
557 Giuse Phạm Hà Bảo Sang
558 Đa Minh Lê Quang Vinh
559 Giuse Nguyễn Thành Nghĩa
560 Đa Minh Vương Hồng Quang
561 Giuse Đỗ Phi Long
562 Maria Vũ Gia Hân
563 Giuse Phạm Nguyễn MInh Thái
564 Maria Trần Phương Vy
565 Maria Trần Thị Thu Vang
566 Cêsilia Tô Thanh Thúy
567 Lucia Nguyễn Thị Hà
568 Teresa Nguyễn Thanh Hà
569 Anna Nguyễn Kim Phụng
570 Phêro Nguyễn Văn Phú
571 Teresa Nguyễn Thanh Ngân
572 Teresa Lê Thị Ngọc Dung
573 Maria Trần Lê Hải Bình
574 Teresa Nguyễn Thị Minh Châu
575 Teresa Nguyễn Thị Hoài Thu
576 Teresa Nguyễn Thị Huệ
577 Maria Nguyễn Thị Niêm
578 Maria Nguyễn Thị Gồm
579 Maria Nguyễn Thị Bích Vân
580 Teresa Phạm Thị Quốc Tuyên
581 Maria Phan Thị Xuân
582 Anna Nguyễn Thị Tươi
583 Maria Vũ Thị Thu
584 Giuse Trần Hoàng Gia Bảo
585 Giuse Maria Đặng Hồng Đức
586 Giuse Đặng Quốc Dũng
587 Mattino Phạm Minh Khang
588 Phaolo Phạm Đình Khôi
589 Giuse Nguyễn Vũ Hiếu Khương
590 Maria Nguyễn Thị Thanh Lan
591 Giuse Phạm Thanh Nguyên
592 Maria Lê Mĩ LInh Nhi
593 Anna Võ Ngọc Quỳnh Như
594 Maria Vũ Thanh Tâm
595 Phanxicoxavie Nguyễn Trung Thành
596 Maria Đỗ Thùy Trâm
597 Maria Đỗ Phạm Hoàng Trâm
598 Gioan B Nguyễn Thanh Tú
599 Maria Nguyễn Ngọc Trúc Xuân
600 Teresa Nguyên Bảo Ngọc Hoàng Như
601 Micael Võ Thiện Ân
602 Teresa Trần Ngoc Phương Ânh
603 Đa Minh Phạm Hoàng Đạt
604 Giuse Nguyễn Đăng Dinh
605 Anna Trần Nguyễn Gia Hân
606 Maria Tôn Nguyễn Thiên Hoàng
607 Teresa Trần Vũ Quỳnh Hương
608 Maria Vũ Thị Hương
609 Đa Minh Đỗ Quang Khải
610 Teresa Đặng Thị Linh
611 Anna Lê Vũ Quế MInh
612 Maria Nguyễn Hoàng Quỳnh Nhi
613 Teresa Đoàn Thị Trúc Phương
614 Maria Nguyễn Ngọc MInh Thư
615 Teresa Nguyễn Thùy Minh Thư
616 Giuse Trần Vũ Thanh Tuấn
617 Giuse Nguyễn Lê Thái Vĩ
618 Maria Nguyễn Trần Thúy Vy
619 Anna Trần Thị Lành
620 Maria Nguyễn Thị Diệp
621 Lucia Vũ Bích Phượng
622 Giuse Nguyễn Phú Định
623 Giuse Nguyễn Văn Hoa
624 Maria Trần Thị Lý
625 Maria Nguyễn Thị Tuyết
626 Têrêsa Nguyễn Thị Cẩm
627 Maria Trần Thị Láng
628 Maria Nguyễn Thị Nữ
629 Maria Nguyễn Thị Hạnh
630 Maria Trần Thị Hương
631 Maria Nguyễn Trần Bảo Ngọc
632 Giuse Nguyễn Trần Bảo Phúc
633 Giuse Nguyễn Trần Bảo Lâm
634 Giuse Nguyễn Tiến Dũng
635 Maria Đinh Thị Tho
636 Maria Nguyễn Thị Huyền
637 Maria Nguyễn Thị Thơ Thơ
638 Anna Nguyễn Thị Vui
639 Têresa Nguyễn Thị Thu
640 Gioankim Phạm Minh Tuấn
641 Đaminh Vũ Đức Thịnh