Đồng hành lần chuỗi

KÍNH CHÀO NGÔI SAO BIỂN

(nguyên tác: Ave maris stella)
Nhạc: Cantiques de la Jeunesse
Lời Việt & Hòa âm: Ngọc Kôn
Trình bày: Thanh Vân
Xướng ngôn viên: Bạch Thảo
Đọc kinh: Bạch Thảo & Quốc Đạt
Phối âm: Huy Leo
Phòng thu: Lam Quân studio
Thứ 2, 7
Thứ 5
Thứ 3, 6
Thứ 4, CN