Hãy ăn năn và sinh hoa kết trái

Kính mời mọi người tham gia

Thuật sửa mình giúp giáo dân (mọi hoàn cảnh) thực hiện ngay tại nhà
CHIM GỌI ĐÀN là tiếng gọi nhau “tỉnh thức và cùng nhau cố mau bay về trời” bằng phương pháp TU TẠI NHÀ – THỰC THI LỜI CHÚA.

TU TẠI NHÀ là thuật sửa (tu) mình ở ngay tại nơi mình đang sống; thuật này dành cho mọi giáo dân giàu nghèo, sướng khổ, no đói, sang hèn, khỏe bệnh, thông dốt, lành tật, trẻ già, phố quê,… đều thực hiện dễ dàng, hiệu quả trong thầm lặng, nhỏ bé và kiên trì phấn đấu.

THỰC THI LỜI CHÚA là làm cho được một nội dung: YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI; khi làm được, tự khắc mọi Lời Chúa khác sẽ được chu tất.

AI MUỐN TU xin ghi tên để hưởng tài sản thông hiệp: các thánh lễ, các lời cầu nguyện, sự hướng dẫn (qua video hoặc máy phát) hàng tuần,… khi cần, có người để trao đổi trực tiếp dìu nhau bay lên.

Linh mục đã lo mọi việc lớn giúp chúng ta, phần mình, chúng ta hãy tự lo việc nhỏ: tu tức là sửa mình.

Cùng nhau
TU TẠI NHÀ - THỰC THI LỜI CHÚA
để bay về trời

5 bài hướng dẫn quy tắc

Các bài hướng dẫn hàng tuần năm 2023

Bài hướng dẫn mới được cập nhật vào mỗi 9h sáng thứ hai hàng tuần
Tháng/Tuần 1 2 3 4 5
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Các bài hướng dẫn năm 2020, 2021, 2022, 2023